El diari 6h30 25 Agost 2019 RTL - VÍDEOCerqueu el diari RTL amb l'editorial RTL de 25 August 2019 a RTL.fr.

Aquest vídeo ha aparegut per primera vegada https://www.youtube.com/watch?v=BCIh9T2K5Fo