Descripció:

THE MINI DISTRIBUTOR CAMAIR acaba de crear la seva nova empresa matriu a la ciutat de Douala i busca 02 persones per distribuir els seus productes
els vostres criteris
estar a la ciutat de Douala
tenir la noció del temps
ser molt actiu i dinàmic
tingueu com a mínim el bepc / cap
fitxer a proporcionar
cv, pla d’ubicació o fotocòpia del darrer diploma i fotocòpia del cni